Förväntningar och stress vid renovering och nybyggnation - Perfekt Projekt

Förväntningar och stress vid renovering och nybyggnation - Perfekt Projekt

Förväntningar och stress vid renovering och nybyggnation - Perfekt Projekt

Att renovera eller bygga är mer mentalt påfrestande än vad många tror. Det finns givetvis många olika faktorer som tillsammans skapar en lyckad renovering, men den mentala biten är en viktig pusselbit. Vår målsättning är att vägleda våra kunder till ett perfekt projekt, där du förverkligar din dröm! Med inställningen att livet är resan och inte slutmålet så vill vi göra hela processen mer njutbar för dig. Med rätt förväntningar kan det vara lättare att hantera renoveringsprocessen och kanske till och med lyckas förebygga några av de vanligaste utmaningarna. Här tittar vi närmare på den känslomässiga delen av en renovering, för att dela med oss av våra erfarenheter.

Oavsett hur strukturerad du är så är det ofrånkomligt att en renovering är påfrestande. Även en relativt enkel badrums- eller köksrenovering kan kräva mycket mentalt. Vid större renoveringar är det inte ovanligt att du hamnar i en situation som du kanske inte hade gett dig in i om du visste från början vad den skulle leda till. Skuldsättning, brutna äktenskap och utbrändhet är alla tråkiga konsekvenser av en renovering. När du befinner dig mitt uppe i situationen kan det ge en känsla av hopplöshet och det kan kännas svårt att prata om det. I värsta fall är platsen så negativt laddad med känslor att du kanske inte ens vill bo kvar där när bygget är färdigt.

Stiligt - Ett modernt hus med pool och däck.

Få renoveringsprojekt håller budget och tidsram

Om du följer program som Husdrömmar eller Grand designs så vet du att väldigt få renoveringsprojekt och nybyggen håller varken budget eller tidsram. Varför är det så? Under åren som vi har jobbat med renoveringar har vi lagt märke till att många kunder inte riktigt inser vad de har gett sin in på. Tidsuppskattningar baseras ofta på vad du själv tycker är rimligt och är inte alltid förankrade med hantverkare. Budgeten är kanske snarare baserad på hur mycket pengar som finns på kontot än ett genomarbetat budgetunderlag. En riktig klassiker är när allt sammanfaller samtidigt. Barn, villa, hund, göra karriär – allt ska hända samtidigt. Inte undra på att det är svårt att få ihop livspusslet om du slänger in en renovering i den mixen.

Husdrommar-tillbaka-i-rutan

Rätt förväntningar en viktig nyckel

En renovering kan vara en känslomässig berg-och-dalbana. I början av processen finns det ofta stora visioner och förväntningar. Men under renoveringens gång kan du bli både beslutstrött och utmattad, särskilt om du har beslutat att göra en stor del av arbetet och projektledningen själv. Byggnation och renoveringar är komplicerat, och om du inte är medveten om vad du ger dig in på kan du få en smärre chock under renoveringens gång. Och när projektet väl är igång är det svårt att backa ur. En viktig nyckel till lyckade renoveringar är att hantera förväntningar innan projektet påbörjas.

Stiligt - En grupp människor som sitter vid ett bord med en bärbar dator.

Tips kring renoveringsprocessens olika delar

Stiligt - En man och kvinna som står framför ett fönster med klisterlappar.

Här delar vi med oss av vad ni kan förvänta er och vad ni behöver tänka på och ta beslut om inför och under en renoverings- eller byggprocess. Vi delar också med oss av våra bästa tips för de olika delarna. I bästa fall kanske vi kan få er att tänka om vissa beslut för er egen hälsa.

Har ni funderingar gällande förväntningar, stress eller den mentala aspekten av renoveringsprocessen så våga fråga oss!

Budget

För de flesta är pengar det främsta verktyget för att kunna uppnå sitt drömboende. För många så är det också den absolut största stressfaktorn. När kostnadspost efter kostnadspost går över budget så kan det kännas hopplöst. Baserat på de otaliga renoveringar vi har genomfört och även hundratals avsnitt av Grand design och Husdrömmar, så är slutsatsen att budgeten ofta sätts ungefär såhär:

“Vi har X pengar som vi kan avsätta, och det är ju väldigt mycket, så det måste väl räcka?”

En väl genomarbetad budget är a och o för en lyckad renovering utan pengastress. Men det är förvånansvärt få som tar sig tiden att skapa en realistisk och detaljerad budget. Många utgår istället från en arkitektritning med några enstaka renderingar och en fasadritning, utan att veta exakta material som ska användas. Man tar sedan in offerter från byggföretag för de stora momenten, där många små poster missas. Vissa tar inte ens in offerter från flera byggföretag, utan tänker att ”X antal miljoner är väldigt mycket pengar, så det måste ju räcka? Vi kör!” Byggföretagen i sin tur prissätter ofta utifrån gissningar och uppskattningar, eftersom de inte vet det exakta utförandet.

Vår upplevelse att många arkitekter är mer visionära och kreativa, och missar att ta hänsyn till om ritningen är genomförbar utifrån er budget. Det kan leda till att er vision inte blir helt uppfylld i slutändan, eftersom konsekvenserna blir att ni får välja bort saker och/eller gå över budget, vilket kan orsaka både stress och besvikelse. Det ser vi som ett misslyckande, vår approach är att vi ska vara realistiska, och att våra projekt skall vara genomförbara för våra kunder.
Vissa arkitekter erbjuder faktiskt detaljerade ritningar, men många kunder tackar nej, för att det är en mycket större kostnad än att rita själva huset. El-ritningar med ljusdesign är väldigt tidskrävande om man vill leverera på en hög nivå. Fast inredning kräver mycket kunskap, likaså lös inredning som soffor, mattor och gardiner. Det är separata kunskapsområden och det är få som är bra på allt.

Vissa tänker att de ska spara in på kostnader genom att själva göra delar av renoveringsarbetet eller ta hjälp av familj eller vänner – ett beslut som många faktiskt ångrar i efterhand. Att istället anlita ett proffs sparar ofta både tid och energi i slutändan och leder till ett bättre slutresultat.

Stiligt - En person håller i en miniräknare och skriver på ett papper.

Våra bästa tips kring budget

  • Anlita en arkitekt och inredningsarkitekt, alternativt en större byrå som täcker flera kunskapsområden. Ett annat alternativ är att jobba med en totalentreprenör som har ett helhets- och designtänk. De hjälper er att sy ihop alla delarna. Sedan är det en bra idé att hitta ett företag som jobbar med platsbyggda lösningar och som kan tillföra designkunskap i samband med projekteringsstadiet, något som kan spara in på arkitektkostnader. 

 

  • Avsätt mellan 5-30% i budgeten för oförutsedda kostnader. Storleken beror på erfarenhet och komplexitet. Har ni en oerfaren byggare och ett komplext bygge så kan ni behöva så mycket som 30% för oförutsedda kostnader. Vi budgeterar vanligtvis för 10% för oförutsedda kostnader i våra projekt. 

 

  • En bra planering och visualisering kostar mer i startskedet, men ni får igen den kostnaden i form av att ni slipper ändringar och tillägg. När du vet vad du ska bygga och vilka exakta material som ska användas får du också en mer rättvisande kostnad. Det är också mycket lättare för ett byggföretag att ge rättvisande offerter om de känner till alla detaljer. Med bra planering undviker ni framförallt ändringar och väntan på material. Förseningar kostar pengar. 

 

Vad vi kan hjälpa till med

Genom att använda oss av realistiska visualiseringar kan du som kund få en förståelse hur materialen ser ut innan huset är byggt. Därefter sammanställer vi exakta ritningar och materiallistor. Slutligen kan ni som kund ta in offerter. Kortfattat sagt så skapar vi ett detaljerat förfrågningsunderlag innan renoveringen är startad.

Tidplan

Genom åren har vi blivit förvånade över hur många tidsplaner som faktiskt saknar verklighetsförankring. Ibland är tidplanen inte ens förankrad med hantverkarna som ska utföra jobbet. Det händer att hantverkarna ger en “bästa gissning” för att beställaren inte vet exakt vad som ska utföras och hur. 

 

Våra bästa tips kring tidplan

  • Hitta en byggentreprenör som tar helhetsansvaret – tidplanering är en konst i sig och kräver erfarenhet.
  • Upprätta hantverkaravtal där det antalet veckor som krävs för att utföra arbetet framgår. Vad Stiligt kan hjälpa till med

Om ni som kund skall vara projektledare så har vi mallar för tidplaner som ni kan använda för att ta fram en tidplan tillsammans med hantverkarna. Stiligt - En grupp affärsmän som sitter runt ett bord.

Boende

Vissa bor kvar i bostaden under en renovering, vissa flyttar hem till vänner och familj. Andra bosätter sig i en husvagn. Svärföräldrarna och partnern blir snabbt påminda att de visserligen älskar varandra, men att man mår kanske bäst på lite avstånd. 

Våra bästa tips kring boende

  • Vi råder alla kunder som utför en större renovering att budgetera för tillfälligt boende. Att bo på plats är mycket påfrestande, ungefär som att sova på jobbet. Man kan aldrig riktigt stänga av. Kolla redan från början på om ni kan förlänga kontraktet om ni behöver längre tid på er. Få saker är värre än känslan av att eventuellt bli bostadslös.
 
  • Det är en stor fördel att bo i närheten av bygget, särskilt om du som kund själv har tagit på dig en projektledarroll.
Stiligt - En familj sitter på golvet i sitt vardagsrum.

Förhållande

De flesta har säkert hört uttrycket “om man fortfarande är tillsammans efter en renovering så kan man klara allt.” Många orsaker till varför en renovering kan vara påfrestande för ett förhållande är helt uppenbara, men det finns också några aspekter som inte alltid är så tydliga. 

Något som kan bli väldigt påtagligt under resans gång är att parterna har helt olika målsättningar med en renovering. Medan den ena parten brinner för design, kanske den andra bryr sig mer om funktion. Den ena parten kanske älskar att bygga, medan den andra bara vill bo bekvämt. Det kan också vara så att båda parter är lika engagerade och intresserade men har olika smak och tycke, vilket kan vara påfrestande och skapa slitningar om båda vill bestämma. 

Om den ena parten är intresserad av processen och engagerad i varenda detalj kan det skapa en känsla av att den andra parten är helt ointresserad, något som också kan skapa irritation och slitningar. Någon av parterna kanske känner att renoveringen tar över livet och inte är värd mödan. 

 

Så hur gör man då, för att ta hand om sitt förhållande under en renoveringsprocess? 

Våra bästa tips kring förhållande

  • Ta er tiden att sitta ner och diskutera förväntningar och mål INNAN projektet sätter i gång. Har vi liknande förväntningar och mål? Hur gör vi när vi tänker och tycker olika? Genom kommunikation och aktivt lyssnande kan ni hitta ett sätt att respektera varandra och bygga upp ett gemensamt förhållningssätt när beslut ska fattas. Då är chansen större att ni undviker onödiga konflikter.
 
  • Skapa tydliga ansvarsområden. Vem ansvarar för vad? Kan vi ha olika områden att bestämma över som mandat? Hur ser våra roller ut? 

Bilder från projekt

Stiligt - En grupp äldre människor som sitter runt ett bord och äter en måltid.

Sömn

En renoveringsprocess leder inte sällan till sömnbrist. Du är som en zombie på jobbet och varken orkar eller har lust till social kontakt eller umgänge. Det är lätt att prioritera bort sömnen, men sömn är grunden till vår hälsa och en av de viktigaste delarna att prioritera för att må så bra som möjligt under processen och framförallt för att landa ”på andra sidan” av renoveringen med både glädje och energi.

 

Våra bästa tips kring sömn

  • Kom ihåg att livet pågår även under en renovering eller ett nybygge. Sträva efter att hitta balans under resan till drömboendet och komma lyckligt i mål med hälsan i behåll.  

Bilder från projekt

Stiligt - En kvinna som sover med en mobiltelefon i sin säng.

Familj och vänner

Inte alltför sällan tar bygget den mesta av tiden och du märker kanske plötsligt att du har tappat kontakt med släkt och vänner, förutom de som varit behjälpliga under byggets gång. De mest engagerade personerna som vill göra mycket själva kanske till och med missar en del av sina barns uppväxt och framsteg för att renoveringen tar så mycket fokus. 

Här är det viktigt att ställa sig själv frågan innan man påbörjar renoveringen – hur mycket är det värt och vad är du beredd att offra?

Bilder från projekt

Hobby, träning och fritid

Under en renovering kan tiden kännas som ett svart hål. Oftast så blir tiden där du ska få återhämtning och vila helt eller delvis bortprioriterad. Du lägger sena kvällar och nätter på att renovera och/eller att ta olika beslut kring exempelvis materialval. De positiva effekterna av regelbunden träning, kost och vila avtar för de flesta inom bara ett par veckor. Märkbart blir det framförallt när renoveringen går in i de intensiva skedena och energin redan ligger på minus. Den negativa spiralen är ett faktum och livet kan kännas rätt så hopplöst. Detta kan förebyggas genom en grundlig planering innan byggstart.

Bilder från projekt

Renoveringsprocessens olika stadier – från idé till inflyttning

En renoveringsprocess ser givetvis olika ut från projekt till projekt, men följer i regel dessa olika stadier. Här går vi igenom hur de olika stadierna brukar se ut och vad du kan förvänta dig. 

Idé – Det finns många olika skäl till att man renoverar eller bygger. Men när man väl fattat ett beslut i frågan, uppstår en viss spänning. Många gånger relaterat till barn som antingen är på väg att ”flytta in” eller som ska ut och ”prova sina egna vingar”. 

Tomten/huset/lägenheten – Den här processen kan pågå i åratal. Otaliga visningar och frustrerande budgivningar, där drömhuset säljs långt över utgångspriset. Funderingarna på om man ska renovera ett äldre hus (och oftast det som unga familjer har råd med), köpa nytt färdigbyggt eller köpa tomt och dra igång ett eget bygge kan pågå länge. Vad vill vi, hur mycket tid har vi och vad har vi råd med? 

Arkitekt/husföretag – Detta kan dra ut på tiden, ibland i månader eller till och med år.

Bygglov/planering – Med allt hårdare regler inom byggnadsnämnder kan drömmen snabbt gå i kras. Det kan handla om grannar som får sämre utsikt eller insyn och som därför överklagar. En annan klassiker att man köper en bostadsrätt där man vill riva väggar och göra om planlösningen, men där både rädslor och bekvämlighet i föreningen ibland kan sätta stopp för det. Eller så kan planerna stoppas av att det inte var genomförbart konstruktionsmässigt. 

Byggföretag – Många är medvetna om att byggföretaget som man anlitar kan hjälpa eller stjälpa processen. Här söker man högt och lågt mellan hustillverkare och totalentreprenad i olika företag. Något som kan ta månader. Man vill ha tid att jämföra offerter och försöka förstå vad som ingår – och vad som inte ingår. 

Byggstart – Euforin är total, äntligen händer det grejer!

Tomtarbete/Utrivning – Beroende på tomten/objektets beskaffenhet kan det komma en hel del överraskningar i det här stadiet. Markarbeten utförs sällan till fast pris. Utrivning av gamla hus och lägenheter kan snabbt ge dyra överraskningar. 

Stomresning/byggnation av väggar – Det här är en spännande del i processen som ofta är relativt smärtfri och snabb med dagens byggtekniker. Här börjar man vädra morgonluft och kunna se sig själv i huset. 

Start av insida – Har man inte haft en tydlig plan från start så blir det snabbt uppenbart i det här skedet. Flodvågen av beslut som behöver fattas, helst igår, sköljer över en. Det är hundratals punkter som skall beslutas innan man stänger igen väggarna. 

 

Stänga igen väggar – Här börjar man verkligen kunna se slutresultatet. I det här skedet märks också alla eventuella felplaceringar. Har man inte varit med så blir det dyrt att ändra. 

Ytskikt – Nu skall allt som syns komma på plats. Golv, färger, kök och så vidare. Fortfarande är det många beslut som behöver tas. Här är det många som märker hur mycket energi processen har tagit, och man känner hur trött man är.

Inflyttning – Klart eller halvklart. Lycklig eller slutkörd eller något mitt emellan…. 

Trädgården – Allt som oftast ekar tyvärr kistbotten tom när det kommer till trädgården. Finns det pengar kvar så blir det oftast åtgärdat efter inflytten.

Bilder från projekt